எனக்கு... எனக்கே எனக்கு பிடித்த பாடல்!!!!

                              ஆடியிலே சேதி சொல்லி ஆவணியில் தேதி வெச்சு...
ஒரு நாளும் உனை மறவாத.......

                           


                        சின்ன தங்கம் என் செல்ல தங்கம் ஏன் கண்ணு கலங்குது...0 comments:

Post a Comment

இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்து இருத்தால் கீழே ஓட்டளித்து செல்லுங்கள்...