வினோதம்சில நேரங்களில்,
சிறைபடுதலும் இனிக்கிறது,
சுதந்திரமும் கசக்கிறது,
காத்லில் மட்டும்
இது சாத்தியமாகும் வினோதமென்ன?!!!!

0 comments:

Post a Comment

இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்து இருத்தால் கீழே ஓட்டளித்து செல்லுங்கள்...