அடுத்து வருவது! கஜூரஹோ பயணம்... (புகைப்படங்களுடன்)


*************************************************************************************

காற்றும் என் காதலும்!!

கண்ணால் காண முடியாததால்
காற்று இல்லை என்பதில்லை
நான் சொல்லாததால்
எனக்குள் இல்லை என்றில்லை!!!

இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்து இருத்தால் கீழே ஓட்டளித்து செல்லுங்கள்...