கிருஷ்ணனைப் பிடிக்கிறது!


இப்பொழுது எல்லாம் கிருஷ்ணனை மிகவும் பிடிக்கிறது. அதுவும் ராதையுடன் இருப்பவனை
(நன்றி:http://www.arunachala-live.com/krishna/krishna_1.htm)

0 comments:

Post a Comment

இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்து இருத்தால் கீழே ஓட்டளித்து செல்லுங்கள்...