நீ என்று தெரிந்தும்!!!
நெருப்பென்று தெரிந்தும் விட்டில்பூச்சி
நீயென்று தெரிந்தும் நான்!!!!

3 comments:

கேசவன் said...

ராசா! (உங்கள் பிளாக்கை) பின்தொடர வழி இல்லையா ?

kanagadurga said...

good one...

மாயாவி said...

***ராசா! (உங்கள் பிளாக்கை) பின்தொடர வழி இல்லையா ?***


ஏன் இல்லாமல்?..... பக்கத்தின் இடது மேல் மூலையில் கவனிக்கவும்....

Post a Comment

இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்து இருத்தால் கீழே ஓட்டளித்து செல்லுங்கள்...