கசந்தினிக்கும் காபி!சர்க்கரை சரியாய் கலக்காத காபி போல்
மேலே கசக்கிறது ஆனால்
இதயத்தின் அடியில் இனிக்கிறது
அவளின் நினைவு.

0 comments:

Post a Comment

இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்து இருத்தால் கீழே ஓட்டளித்து செல்லுங்கள்...